Mở tuyển sinh năm học 2023 - 2024. Đăng ký ngay

VIDEO HƯỚNG DẪN

LIÊN HỆ

1.Tìm kiếm các thông tin về đăng ký & thanh toán, chương trình học,
lịch học, hướng dẫn sử dụng chi tiết các phần mềm học tập… tại đây:https://bit.ly/hotro24

2. Hỗ trợ trực tiếp trong giờ học 14:00-20:00 tại phòng Zoom dưới đây.https://zoom.us/j/98505834629

Link này thay đổi theo tháng. Link dưới đây chỉ dành cho tháng 10/2023.

3.Gửi email đến địa chỉ: [email protected]
4.Nhắn lại trong mục Nhắn gửi/Hỏi đáp trong SIS

5.Liên hệ các fanpage tại đây:

MVK – https://www.facebook.com/minhvietkids

MVSM – https://www.facebook.com/minhviet.schoolofmath

6.Các nhóm hỗ trợ của phụ huynh tình nguyện