Mở tuyển sinh năm học 2023 - 2024. Đăng ký ngay

MV POLYGOTS

CỘNG ĐỒNG ĐA NGÔN NGỮ MINH VIỆT

GIỚI THIỆU

Ngay từ những ngày đầu mở trường, MVA luôn có hoài bão và tham vọng to lớn trong việc giới thiệu nhiều ngoại ngữ cho các học sinh và phụ huynh của trường. MVA tin rằng ngôn ngữ chính là cánh cửa mở ra thế giới. Trong ba năm qua, MVA cung cấp các ngoại ngữ Trung, Nhật, Pháp, Đức, Tây Ban Nha cho các học sinh và phụ huynh gần như miễn phí. Để thúc đẩy hơn nữa việc học ngoại ngữ, MVA quyết định xây dựng thử nghiệm mô hình Câu lạc bộ Đa ngôn ngữ dành cho học sinh, phụ huynh, và cộng đồng học viên Minh Việt Learning. Câu lạc bộ Đa ngôn ngữ Minh Việt sẽ chính thức đi vào hoạt động với trang blog Minh Việt Polyglots do nhóm trợ giảng các bộ môn ngoại ngữ của MVA phụ trách. Thông qua trang blog này, các thành viên của câu lạc bộ có thể tìm hiểu thêm những kiến thức về văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, học thuật, v.v. liên quan đến môn ngoại ngữ mà Minh Việt cung cấp.

NỘI QUY MV POLYGOTS

  • Câu lạc bộ chỉ dành cho học sinh và phụ huynh MVA và học viên người lớn MVL.
  • Chỉ các thành viên đăng ký form mới có thể tham gia nhận xét bài viết.
  • Các thành viên sử dụng ngôn từ không phù hợp, mang tính xúc phạm, nội dung vi phạm các quy tắc
    đạo đức – hành xử sẽ có thể bị tước quyền hội viên mãi mãi.
  • Các thành viên cũng có thể tham gia đóng góp nội dung cho trang blog bằng cách gửi bài đến địa
    chỉ email trong contact.

TIẾNG NHẬT

TIẾNG PHÁP

TIẾNG TÂY BAN NHA

mv POLYGOTS
CÓ NHỮNG
NGÔN NGỮ GÌ?

TIẾNG TRUNG

TIẾNG ĐỨC

TIẾNG ANH

TÀI LIỆU IELTS

MV POLYGOTS hoạt động như thế nào?

Home

Là nơi tổng hợp tất cả cá bài viết theo thứ tự thời gian gần nhất.

Để đọc cá bài viết phân loại theo từng ngoại ngữ, chọn ngoại ngữ tương ứng cần học trong mục
Label.Hàng tuần, mỗi ngôn ngữ sẽ được cập nhật ít nhất một bài viết mới.

Đọc thêm

Thông tin chung về câu lạc bộ.

Cập nhật các thông tin mới nhất về câu lạc bộ hay lịch sự kiện.

Đọc thêm

About

NEWSLETTERS

Hai tuần một lần sẽ xuất bản
một
trang tin tổng hợp nhiều ngôn ngữ.

Trang tin sẽ được gửi dưới
dạng file PDF cho các thành viên theo địa chỉ email đăng ký.

Đọc thêm

Hai tuần một lần sẽ xuất bản một trang tin tổng hợp nhiều ngôn ngữ.Trang tin sẽ được gửi dưới dạng file PDF cho các thành viên theo địa chỉ email đăng ký.

 

Đọc thêm

RESOURCES