Mở tuyển sinh năm học 2023 - 2024. Đăng ký ngay

Trước và trong khi viết những dòng này, mình phải liên tục lau nước mắt vì vui mừng và hạnh phúc. Nghĩ tới MVA mình càng xúc động vô cùng tận – con gái mình đạt giải ba môn anh văn tỉnh Kiên Giang. Mình tất nhiên không “bệnh thành tích” vì mình là phụ huynh ở MVA mà, nhưng không thể giải thích từ gì khác được lúc này vì nhiều tin vui với con gái và gia đình mình cứ ào ào ập đến, nhất định thành quả này từ MVA mà nên.