Mở tuyển sinh năm học 2023 - 2024. Đăng ký ngay

Đến bây giờ mình yên tâm với khả năng nghe nói hiểu tiếng Anh của bé. Mười tuổi, cháu có thể đọc những cuốn truyện tiếng Anh dày hơn 100 trang, cháu có thể bắt chuyện với người ngoại quốc, xem phim, nghe ca nhạc, xem các video clip giải thích khoa học đơn giản hoàn toàn bằng tiếng Anh.